Extra diensten?

Volgende extra diensten zijn steeds bespreekbaar:

·         Een eigen website voor uw woning, waarop men rechtstreeks komt bij het zoeken.
·         Een film van de woning.
·         Topwoning, speciale vermelding op verschillende websites.
·        
Het afleveren van een energieprestatiecertificaat.
·         Het afleveren van een elektriciteitskeuring.
·         Opstellen van een plaatsbeschrijving.
·        
Professioneel interieuradvies.
·         Nuttige verkooptips.
·        
Een technische controle van de woning (kwaliteitscontrole).
·         Een attest van de mazouttank of buitengebruikstelling.
·         Open-huis organisatie met publicatie.
·         Bezichtigingen door de makelaar op momenten dat de eigenaar niet kan.
·         Controle vastgoedovereenkomsten.
·         Verhuisdiensten (opname energie en regeling verhuis energie). 

 

Een eigen website voor uw woning, waarop men rechtstreeks komt bij het zoeken.
Uw vastgoed op websites zetten is belangrijk bij de verkoop, maar men kan er niet naast dat de kandidaat-kopers dan ook rechtstreeks bij de concurrenten komen. Een eigen website voor uw vastgoed zorgt ervoor dat de kandidaat-kopers rechtstreeks bij uw woning terecht komen. Het hebben van die eigen website is één punt, het promoten van de website is een ander, en natuurlijk nog zeker zo belangrijk, punt.
We verzorgen de website voor uw vastgoed, zorgen voor de naamregistratie en de hosting en bovendien profiteert u van onze algemene promotieactiviteiten.
Uw eigen websitenaam wordt dan natuurlijk opgenomen in alle bijkomende promotieartikelen.
Extra stimulans voor de verkoop van uw vastgoed: een eigen website.

terug

Een film van de woning.
Sommige kopers selecteren een aantal projecten door eerst uitvoerig alles op de website te bekijken. Deze kandidaten willen zoveel mogelijk verschillende zaken al op voorhand gezien hebben.
We maken voor u een film van het vastgoed met opname van de omgeving, de buitenkant en de binnenkant van uw vastgoed.
Deze film wordt met een link bij uw woning geplaatst. De film kan natuurlijk ook opgenomen worden in uw eigen website.
Extra promotie, professionele filmopname, het lokt meer geïnteresseerde kandidaten.

terug

Topwoning, speciale vermelding op verschillende websites.
De verschillende websites waarop we uw vastgoed plaatsen hebben mogelijkheden om de woning tussen het grote aanbod extra te laten opvallen. Hiervoor vragen ze natuurlijk extra inbreng en ook voor ons vraagt dit meer tijd.
We zorgen ervoor dat uw vastgoed op de verschillende gekozen websites extra in de kijker geplaatst wordt. Uw vastgoed valt meer op en krijgt in ieder geval op de websites meer bezoekers. Zoekers kunnen er niet langs.

terug

Het afleveren van een energieprestatiecertificaat (EPC).
Elk vastgoed voor residentieel gebruik moet vóór het te koop of te huur zetten een energieprestatiecertificaat (EPC) krijgen. Dit kan door ons afgeleverd worden aan onderstaande tariefprijzen. De prijs voor het opmaken van een EPC is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de woning. T.P.S. vindt het niet eerlijk dat iemand met een groter maar eenvoudig en bijgevolg sneller na te meten vastgoed meer moet betalen dan diegene die een vastgoed heeft dat ingewikkeld is opgebouwd met veel hoeken en kanten. In onze prijszetting trachten we altijd rekening te houden met een zo eerlijk mogelijke benadering. Als u de juiste prijs wilt weten, duidt u aan hoe uw vastgoed kan beoordeeld worden en krijgt u een totaalprijs. Stel uw vraag indien u niet weet hoe u het juist moet aanpakken. We zijn er om u te helpen.

Tarievenlijst en voorwaarden voor opmaak en aflevering van energieprestatiecertificaat

Appartementen    incl. btw
 Eéngevelappartement   € 181,53
 Tweegevelappartement   € 226,92
 Driegevelappartement   € 272,30
 Viergevelappartement   € 317,69
 Dakappartement   € 363,06
 Woningen   
 Tweegevelwoning  rijwoning met aanpalende huizen € 272,30
 Driegevelwoning  twee onder één dak € 317,69
 Viergevelwoning  vrijstaande bebouwing € 363,06
 Mogelijke supplementen  zowel bij appartementen als woningen 
 Aanbouw per stuk voorbeeld: gelijkvloers dieper dan verdiep € 18,15
 Insprong per stuk voorbeeld: terugstaande voordeur € 18,15
 Dakkapel per stuk enkel per stuk bij verschillende afmetingen € 18,15
 Extra dakvlak per stuk voorbeeld: piramide, wolfsdak,... € 18,15
 Extra niveau per stuk voorbeeld: verdieping, duplex,... € 18,15
 Vrije gemene muur  geen of kleinere tegenstaande woning € 36,31
 Kelder  indien in beschermd volume € 36,31
 Zolder  indien in beschermd volume € 36,31
 Algemeen   

Uurloon volgens tarieflijst T.P.S. bvba voor het opmeten van de woning bij gebrek aan plan.


Uurvergoeding tijdens kantooruren administratief werk: € 66,22
Uurvergoeding buiten kantooruren of gespecialiseerd werk: € 99,30
Uurvergoeding buiten kantooruren 's nachts (van 20 tot 8 u): € 132,40

Uurvergoeding op zon- en feestdagen: € 198,61

Kilometerprijs verplaatsingen per kilometer boven 20 km: € 1,13
Standaard is de verplaatsing binnen 20 km vanuit Retie en één uur ter plaatse voorzien.
Woningopname buiten kantooruren op vraag van de klant:= +25%
Voor een extra verplaatsing wordt er minimaal 1 uur gerekend en de kilometervergoeding.

De basisprijzen kunnen gehanteerd worden onder volgende voorwaarden:
Volgende documenten zijn aanwezig ten laatste bij het bezoek ter plaatse.

 • Plannen van de woning.
 • Technische gegevens van de verwarmingsinstallatie en sanitair warm water installatie.
 • Technische gegevens van ventilatie-, koelingsysteem indien aanwezig.
 • Technische gegevens van zonnecellen, zonneboiler indien aanwezig.
 • Iemand die de woning kent is ter plaatse bij het bezoek.
 • Betaling gebeurt bij opname van de woning.


Volgende documenten kunnen voor een juister/beter resultaat zorgen en mogen als bewijsmateriaal gebruikt worden:

 • EPB aangifte, indien aanwezig.
 • Vroeger afgeleverde energieprestatiecertificaat.
 • Lastenboeken met vermelding van adres.
 • Subsidieaanvragen Vlaamse overheid.
 • Facturen van geregistreerde aannemers.
 • Facturen van bouwmaterialen, van ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm waterinstallatie.
 • Technische documenten van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm waterinstallatie.
 • Gedateerde uitvoeringsdetails.
 • Vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten of proces-verbaal van oplevering.
 • Chronologie a.d.h.v. foto's.

  terug  Het afleveren van een elektriciteitskeuring, een attest van de keuring van de mazouttank of de buitengebruikstelling ervan.
  Bij elke verkoop van een woning moet een attest afgeleverd worden van de elektriciteitskeuring en van de eventuele mazouttank. Dit zijn belangrijke documenten dat noodzakelijk aanwezig moeten zijn vóór het verlijden van de akte.
  Indien u de verschillende attesten, E.P.C, elektriciteit en/of mazouttank bij T.P.S bestelt, kunnen we  ervoor zorgen dat u niet door alle verschillende instanties afzonderlijk wordt lastig gevallen, maar dat de verschillende keuringen met zo weinig mogelijk overlast gecoördineerd en uitgevoerd worden.

  terug

  Opstellen van een plaatsbeschrijving.
  Een plaatsbeschrijving is bij verhuring voor woongelegenheden verplicht. We zorgen voor een uitgebreide professionele beschrijving met opname van bestaande gebreken, maar ook met vermelding van verschillende materialen die gebruikt werden in het vastgoed. Als eigenaar is het belangrijk dat u kunt aantonen dat uw verhuurde goed in een bepaalde staat verkeerde op het ogenblik van verhuring. Indien u dit niet kunt aantonen gaat men ervan uit dat de huurder het goed achterlaat in de staat waarin hij het verkreeg. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verhuurder. Met een goede plaatsbeschrijving is de huurder ook meer geneigd het goed in goede staat te onderhouden want hij weet dat wanneer dit niet gebeurt hij zijn waarborg kan verliezen. Het is dus in belang van beide partijen dat er een duidelijke uitgebreide tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt wordt.
  Ook bij de aankoop van een vastgoed kan het belangrijk zijn een plaatsbeschrijving te laten maken. Dan is er bij de oplevering geen discussie meer over wat er al dan niet voorzien was bij de verkoop op het ogenblik van het tekenen van de onderhandse overeenkomst.

  terug

  Professioneel interieuradvies.
  Verkoopstyling is in België reeds geïntroduceerd door enkele televisieprogramma’s. Het is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, waar het reeds jaren met succes wordt toegepast. Vastgoed dat onderworpen wordt aan een verkoopstyling maakt meer kans om sneller en tegen een betere prijs verkocht te worden. We bieden hiervoor drie mogelijkheden aan.
  Bij de eerste mogelijkheid wordt het vastgoed bekeken en krijgt u een mondeling advies om bepaalde vertrekken beter te organiseren of op te frissen. De verkoopstylist trekt hiervoor ongeveer één uur uit.
  De tweede mogelijkheid geeft een uitgebreider advies, het blijft een mondeling advies zodat het belangrijk is dat u zelf zoveel mogelijk opvangt van wat er kan verbeterd worden.
  De derde mogelijkheid is een schriftelijk advies. Hierdoor gaat er natuurlijk niets verloren van wat de verkoopstylist u te vertellen heeft. U kunt daarna rustig alles overlezen en het vastgoed zodanig inrichten dat er meer kopers geïnteresseerd zijn en er hierdoor een beter prijs kan verkregen worden.

  terug

  Nuttige verkooptips.
  Door onze ervaring en het dagelijks bezig zijn met verhandeling van vastgoed, hebben we al heel wat tips bij elkaar gekregen, waardoor het makkelijker wordt uw woning sneller en tegen betere voorwaarden te kunnen verkopen. De markt wordt alsmaar moeilijker vanwege de economische toestand die er op dit ogenblik heerst. Hierdoor is het steeds belangrijker een vastgoed beter te presenteren en de kandidaat-koper beter te verzorgen. Dit wil zeggen dat u hem betere informatie geeft en ervoor zorgt dat uw vastgoed in optimale omstandigheden te koop wordt aangeboden.

  terug

  Een technische controle van de woning (kwalitietiscontrole).
  Als verkoper kan een onderdeel van een goede presentatie inhouden dat u uw vastgoed aan een technische controle onderwerpt en het verslag voorlegt aan de koper. Hij kan hierdoor beter beoordelen of het vastgoed ook technisch in orde is.
  Als koper is het natuurlijk al even belangrijk dat u op het ogenblik dat een vastgoed u aanspreekt, u een volledige controle laat uitvoeren op het gebouw. Hierdoor krijgt u meer zekerheid dat uw zuurverdiende centen op een goede manier gespendeerd worden en kunt u onaangename en dikwijls dure verrassingen uitsluiten.

  terug

  Open-huis organisatie met publicatie.
  Als een vastgoed te koop aangeboden wordt, zullen heel wat geïnteresseerden willen langskomen. Het kan interessant zijn om een open huis te organiseren en zo te laten zien aan de kandidaat-kopers dat ze niet alleen zijn. Om dit goed op te vangen kunt u natuurlijk altijd wel hulp gebruiken. We helpen u met de organisatie, verzorgen extra publiciteit en zijn aanwezig de dag zelf, zodat er onmiddellijk kan gehandeld worden als het nodig is.

  terug

  Bezichtigingen door de makelaar op momenten dat de eigenaar niet kan.
  In de pakketten is normaal de bezichtiging niet voorzien, met uitzondering van de fullservice of het VIP pakket. Indien u echter bij de andere pakketten toch de bezichtiging wilt toevoegen kan dit besproken worden en op maat aangepast. We vangen dan voor u de bezichtiging op, op momenten dat u zelf niet kunt.

  terug

  Controle vastgoedovereenkomsten.
  Heeft u onze website pas bezocht nadat u reeds een overeenkomst hebt afgesloten met een verhuurder, huurder, verkoper of koper en u blijft met vragen achter, aarzel niet om ons advies te vragen, zodat u een antwoord krijgt op al uw vragen.
  Als u ons reeds contacteerde vooraleer u een overeenkomst ondertekend kunnen we samen met u uitzoeken of de manier waarop u de overeenkomst wil sluiten wel de meest voordelige is. Het kan belangrijk zijn om ook fiscale gevolgen, gevolgen met betrekking tot successie e.d. ... op voorhand te bekijken. We kunnen hier nu al de goede raad geven "bezint eer u begint". Het kan u soms heel wat geld besparen.

  terug

  Verhuisdiensten (opname energie en regeling verhuis energie)
  Deze dienst dient tot het opvolgen van het verhuizen van de nutsvoorzieningen. Dit moet op een correcte manier uitgevoerd worden om geen problemen te krijgen met de verschillende maatschappijen. We nemen samen met de partijen de meterstanden op en zorgen ervoor dat dit aan de juiste instanties wordt doorgegeven.

  terug

.

 
 

Energieprestatiecertificaat

© Total Project Service bvba, 2009
Designed & Powered by SiteDesigns