Meest gestelde vragen

Algemeen.
 

Wat moet ik doen om samen te werken?
Samenwerken met T.P.S., kan dit voor alle vastgoed?
Hoelang is een samenwerking noodzakelijk?
Waarom zijn er verschillende pakketten?
Wanneer doet T.P.S. de bezichtigingen?
Waarom zou ik T.P.S. inschakelen als ik toch al met een notaris werk?
Is T.P.S. een vastgoedmakelaar?
Zorgt T.P.S. voor de verzekering gewaarborgd wonen?
Zorgt T.P.S. voor een lening om vastgoed aan te kopen?
Waarom kies ik een pakket met onderhandeling?


Een vastgoed aankopen.
 

Waarom zou ik T.P.S. inschakelen om een vastgoed aan te kopen?
Is een makelaar nodig voor de aankoop van een vastgoed?
Waarom wordt er 10% onderhandelingscommissie gevraagd?
Waarom zijn er verschillende pakketten voor de aankoopbegeleiding?
Hoe weet ik dat ik de juiste prijs betaal voor de aankoop van mijn woning?
Wat doe ik wanneer ik een akkoord heb met een verkoper?
Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een vastgoed koop?
Welke verplichtingen heb ik als koper van vastgoed?


Een vastgoed verkopen. 

Wat zijn de voordelen van het verkopen van mijn vastgoed samen met T.P.S.?
Wat is het nut van een eigen website voor mijn vastgoed?
Is een makelaar nodig voor de verkoop van een vastgoed?
Waarom betalen voor zaken die ik zelf kan doen?
Hoe bepaal ik best de verkoopprijs van mijn vastgoed?
Hoeveel tijd moet ik voorzien om mijn vastgoed te verkopen?
Wat doe ik wanneer er een akkoord is met een koper?
Welke verplichtingen heb ik als verkoper van vastgoed?
Waarom zou ik T.P.S. inschakelen en toch de bezichtigingen zelf doen?
Als ik de bezichtiging zelf doe, waar moet ik dan op letten?
Waarom mag ik geen standaardovereenkomst gebruiken om de verkoop te regelen?


Een vastgoed huren.

Waarom zou ik om te huren een begeleiding vragen?


Een vastgoed verhuren.

Waarom zou ik om te verhuren een begeleiding vragen?


 


 

 

Algemeen. 

 

Wat moet ik doen om samen te werken?
Heel gemakkelijk kiest u voor het ene of het andere begeleidingspakket. Zowel voor het kopen, verkopen, huren of verhuren van eender welk vastgoed vindt u het juiste begeleidingspakket in ons gamma.
U plaatst uw bestelling via onze webwinkel en de vastgoedcoach van T.P.S. neemt met u contact op om een afspraak te maken zodat de noodzakelijke zaken kunnen besproken worden, zoals voorzien in het gekozen pakket.
Welke keuze u ook maakt, wij zorgen ervoor dat u weet wat er allemaal moet gebeuren om reglementair de verkoop, aankoop, verhuring of het huren te kunnen doen. Hiervoor gebruiken we verschillende controle- en/of aanstiplijsten die u begeleiden gedurende het volledige proces.
U kunt natuurlijk ook altijd bij ons op kantoor langskomen om uw keuze te bespreken, bekijk hiervoor de pagina algemene info. Telefonisch met ons contact opnemen om een afspraak te maken kan natuurlijk ook steeds.
 

terug

Samenwerken met T.P.S., kan dit voor alle vastgoed?
Alles wat te maken heeft met de verhandeling van onroerend goed kan met ons besproken worden. Zowel voor kopers, verkopers als huurders en verhuurders hebben we op maat gemaakte pakketten. Sommige diensten zijn afhankelijk van het soort vastgoed, van de opdracht die we krijgen of de moeilijkheidsgraad als we bijvoorbeeld een vastgoed moeten zoeken. 

terug

Hoelang is een samenwerking noodzakelijk?
Er staan geen termijnen op de noodzakelijkheid van het samenwerken. Bij het verkopen is er een verschil tussen de adverteringstermijn van het goed op de verschillende sites. U bent als klant altijd vrij om deze termijnen te verlengen.
Bij een aankoopbegeleiding is het meestal de bedoeling dat we u begeleiden bij de aankoop van een goed dat u zelf zoekt bij pakket één, dan is er geen einddatum aangezien u zelf eerst uw keuze moet gevonden hebben. We helpen u bij uw voorbereiding, bij de beoordeling en de aankoopprocedure van het goed. Bij de zoekopdrachten kunnen we termijnen afspreken naar keuze. Ook hier is geen vaste termijn voorzien want dit kan sterk afhankelijk zijn van het aanbod van datgene wat u zoekt.
Bij het huren of verhuren gelden dezelfde regels.
 

terug

Waarom zijn er verschillende pakketten?
Als vastgoedcoach verlenen we een service op maat van de klant. We begeleiden u in datgene wat u wilt. 
In tegenstelling tot de traditionele makelaar die meestal voor een volledige opdracht een akkoord maakt en zich laat betalen door middel van een percentage op het verkoopbedrag, zorgen wij voor die diensten die u zelf niet kent, kunt of wilt doen en laten we u vrij om toch zelf een deel te doen waardoor het goedkoper kan en u dus heel wat kunt besparen.
Een notaris kan u ondersteunen voor het juridische gedeelte, maar is meestal niet georganiseerd voor de andere aspecten van de vastgoedtransactie zoals reclame, bezichtigingen, keuringen, onderhandelingen, enz.
Alle handelingen die met vastgoed te maken hebben, worden meer en meer ingewikkeld en moeten voldoen aan allerlei regels. We zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet en dat het proces volledig volgens de regels verloopt. U wilt toch ook die zekerheid dat u waar krijgt voor uw geld.

terug

Wanneer doet T.P.S. de bezichtigingen?
Bij een opdracht vanuit de verkoper doen we enkel de bezichtigingen als ervoor gekozen is bij de bespreking van het pakket dat de klant kiest.. Bij alle pakketten kan een bezichtiging als extra besteld worden.
Normaal doet de verkoper zelf de bezichtigingen nadat T.P.S. de selectie heeft gedaan van wie echt geïnteresseerd is, zodat u geen tijd moet steken in de nieuwsgierigen die enkel maar eens willen weten hoe uw woning er van binnen uitziet. Eens een geïnteresseerde in uw woning  is er niemand die meer en enthousiaster kan vertellen over uw woning. Niemand weet meer over uw woning dan uzelf, maar juist daardoor speelt in de onderhandeling emotie mee en is het beter die onderhandeling over te laten aan een onafhankelijk professionele partner. Na de bezichtiging verwijst u dus de kandidaat door naar T.P.S. voor de verdere bespreking.
Bij een aankoopbegeleiding doen we een bezichtiging op het ogenblik dat u zelf de keuze gemaakt heeft voor een bepaald goed en u hierover verder advies wilt.
Bij de verhuurpakketten of de begeleiding indien u wilt huren gelden dezelfde bezichtigingsregelingen als bij verkoop.

terug

Waarom zou ik T.P.S. inschakelen als ik toch al met een notaris werk?
Een notaris gaat meestal niet “on the field”. Hij werkt vanuit zijn kantoor en begeleidt een transactie vooral op juridisch vlak. De notaris beoefent een publieke functie, benoemd door de koning. Een commerciële activiteit is hiermee niet verenigbaar. Dit wil zeggen dat hij u enkel informatief mag ondersteunen en dat elke andere activiteit om uw vastgoed te verkopen of te kopen door u moet geregeld en betaald worden.
T.P.S. gaat u, als vastgoedcoach, ondersteunen bij die aspecten van de verkoop of de aankoop waar de notaris zich onthoudt. Elk pakket biedt u die diensten die u zelf wilt en die complementair zijn aan wat de notaris voor u doet. We zorgen bijvoorbeeld voor een EPC en een elektriciteitskeuring, voor een waardebepaling, voor de onderhandeling enz. Het groot voordeel is dat u altijd één aanspreekpunt hebt dat altijd bereikbaar is. Ook in de weekends of na sluitingsuren van de kantoren zijn we bereikbaar zodat u nooit alleen staat en altijd kort kunt reageren als er zich iets voordoet in het verkoop- of aankoopproces. Elke partij kunt u altijd doorsturen naar uw vastgoedcoach T.P.S. zodat u zorgeloos uw vastgoed kunt verkopen of kopen.

terug

Is T.P.S. een vastgoedmakelaar?
De zaakvoerder van T.P.S., Thijs Paul, is een erkend vastgoedmakelaar. Door de ervaring die hij de laatste jaren opgedaan heeft, zag hij de noodzaak die er is om bij het verhandelen van vastgoed een ondersteuning en begeleiding te geven. Het nieuw begrip van vastgoedcoach vult deze behoeft in.
Heel wat voorbeelden van kopers of verkopers die door onwetendheid in de problemen kwamen, konden voorkomen worden indien zij een goede begeleiding gekregen hadden voordat er documenten ondertekend werden.
Daarom heeft hij ervoor gekozen om diensten op maat uit te werken zodat de klant niet altijd voor de volledige makelaarsopdracht moet kiezen. Zo kunnen klanten die eigenlijk niet met een makelaar wilden werken vanwege de kostprijs toch de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding krijgen. Op die manier wordt er drempelverlagend gewerkt en is iedereen welkom bij T.P.S.
Erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars blijft ook een vastgoedcoach verplicht te voldoen aan de deontologische regels die opgelegd zijn door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) en is hij eveneens verplicht jaarlijks opleidingen te blijven volgen. Zoals de makelaar moet ook de vastgoedcoach verzekerd zijn en de nodige waarborgen kunnen voorleggen. Hij is verder onderworpen aan beroepsgeheim zodat u vertrouwelijke informatie veilig met hem kunt bespreken. Hij moet ook toezien dat zijn medewerkers dezelfde regels hanteren. Dit garandeert een goede begeleiding met het bijkomend voordeel voor de klant dat door het opsplitsen van de opdracht, hij de mogelijkheid krijgt enkel die diensten te gebruiken die hij wenst en dus kan besparen op de kostprijs.
Ook een koper kiest met een vastgoedcoach op deze manier voor het krijgen van  een onafhankelijke begeleiding.
Voor de traditionele makelaar is de bemiddeling iedere keer opnieuw een balanceren op een dunne koord. Hij heeft immers een opdracht gekregen van de verkoper, die hem betaald, om zijn vastgoed te verkopen, maar moet ook reglementair werken en goed doen voor de koper. Er is een gezegde dat luid: “je kunt geen twee heren dienen” of met andere woorden voor beide partijen goed doen, is toch een moeilijke oefening waar heel wat minder goede gevoelens bij achter kunnen blijven.
 

terug

Zorgt T.P.S. voor de verzekering gewaarborgd wonen?
Indien u gekozen heeft voor een pakket aankoopbegeleiding en u komt in aanmerking voor deze Vlaamse verzekering, kan T.P.S. u ondersteunen en begeleiden bij de aanvraag en het vervullen van de nodige formaliteiten om hiervan te kunnen genieten. 

terug

Zorgt T.P.S. voor een lening om vastgoed aan te kopen?
Om de onafhankelijkheid te kunnen garanderen doet T.P.S. zelf niet aan het financieren van vastgoed. Door onze relaties in de financiële sector kunnen we u wel enkele referenties opgeven van financiële experts die u een goed voorstel kunnen doen.

terug

Waarom kies ik een pakket met onderhandeling?
De onderhandeling is een belangrijk deel in het totale verkoopproces. Als onafhankelijke partij bekijken we de zaken nuchterder en gaan we heel rationeel omgaan met alle voor- en nadelen van het vastgoed. De ervaring die we dagelijks opdoen, zorgt ervoor dat we ons niet laten meeslepen door emoties. Hierdoor gaan we een verkoop- of aankoopprijs realistisch en als een berekend gegeven verdedigen. We zullen niet enkel over de prijs onderhandelen, maar ook de andere zaken komen aan bod. Is alles volgens de regels van de kunst gebouwd, zijn er geen bouwovertredingen, maar ook wat zijn de mogelijkheden tot verbouwingen en of uitbreidingen, enz...
Door onze regelmatige confrontatie met onderhandelingen in verhandeling van vastgoed, kunnen we dit professioneel met kennis van zaken aanpakken. Een vastgoedcoach moet zoals een erkend vastgoedmakelaar verplicht jaarlijks extra opleidingen blijven volgen.
Als onafhankelijke partij kunnen we ook verder gaan met onze vraagstelling aan de verschillende partijen. We weten op die manier beter wat wel of niet kan. We komen altijd tot een beter resultaat omdat we door onze onafhankelijkheid meer afstand kunnen nemen als het nodig is. Omdat we ook veel beter op de hoogte zijn van de volledige regelingen die noodzakelijk zijn om een verkoop of aankoop tot een goed einde te brengen, zullen we na de onderhandeling ook zorgen dat wat er onderhandeld is, ook op die manier opgenomen wordt in de koopovereenkomst.
Indien u een pakket gekozen heeft met begeleiding tot bij de notaris gaan we ook daar weer controleren of alles opgenomen is zoals het in de onderhandeling afgesproken werd.
We laten niets aan het toeval over, over alles moet er een akkoord zijn, we willen alle discussies die achteraf kunnen ontstaan, voorkomen. Dit kan enkel door goede afspraken op voorhand.
De notarissen die al met ons werkten, kunnen bevestigen dat ze lang niet altijd dergelijke uitgebreide dossiers krijgen.

terug

Een vastgoed aankopen. 

 

Waarom zou ik T.P.S. inschakelen om een vastgoed aan te kopen?
Er zijn zoveel verschillende aspecten die belangrijk zijn als u een vastgoed aankoopt. Je zou in het enthousiasme een aantal belangrijke punten over het hoofd kunnen zien. Op dergelijke momenten kan je jezelf maar beter laten begeleiden door een professionele vastgoedcoach. 
We bekijken als onafhankelijke de zaken heel nuchter, controleren de nodige documenten en technische gegevens en doen een waardebepaling. We bekijken de bouwtekeningen op comformiteit, kijken de eigendomsakte na, controleren of de verkoper wel mag verkopen of dat er mede-eigenaars zijn, controleren op erfdienstbaarheden e.d.
Indien u dit wilt, maken we een plaatsbeschrijving op zodat u bij het verlijden van de akte een controle heeft op de staat van het goed zoals het was toen u besliste om te kopen en de compromis opgemaakt werd. We doen voor u de onderhandeling en door het verloningssysteem hebben ook wij er baat bij dat we een voor u interessante prijs kunnen bekomen.
Soms bent u reeds geruime tijd bezig met het zoeken en vindt u toch niet wat u eigenlijk wenst of komt u net te laat omdat u er ook niet dagelijks mee bezig kunt zijn. Soms heeft u zelf helemaal niet de tijd om zelf al het opzoekwerk te doen. Een zoekopdracht kan u hierbij helpen.

terug

Is een makelaar nodig voor de aankoop van een vastgoed?
Er is geen enkele verplichting om een makelaar in te schakelen voor het aankopen van vastgoed. We geven echter wel de raad een professionele partner in te schakelen omdat het voor u meestal een eenmalige aangelegenheid is en dat het toch een grote en belangrijke beslissing is die u in uw leven neemt. Meer en meer wordt u hierbij geconfronteerd met professionals die niet altijd even eerlijk met u omgaan omdat ze er te veel belang bij hebben dat net dat vastgoed verkocht geraakt.
Niet elke particuliere verkoper kent de regels waaraan een verkoop moet voldoen en sommige belangrijke zaken komen zelfs helemaal niet ter sprake  bij de onderhandeling van particulier tot particulier. Er zijn echter heel wat regels waaraan een aankoop moet voldoen en die een professionele controle best kunnen gebruiken. Een onafhankelijke aankoopbegeleiding door een vastgoedcoach van T.P.S. helpt u met de onderhandeling en zorgt voor een controle op het goede verloop van de aankoopprocedure. Afhankelijk van uw keuze bouwt u op die manier meer en meer zekerheden in, zodat u met een gerust gevoel de aankoop kunt afronden. We zorgen voor een waardebepaling en voeren voor u de onderhandeling zonder emotie te laten meespelen.
 
Eigenlijk kunnen we niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is u door een vastgoedcoach te laten begeleiden.

terug

Waarom wordt er 10% onderhandelingscommissie gevraagd?
We vragen een vaste vergoeding voor diensten op maat. Door een vergoeding afhankelijk te maken van het resultaat zijn we natuurlijk sterk gemotiveerd om voor u het beste resultaat te behalen. De 10% commissie is dan ook enkel verschuldigd over het verschil tussen vraagprijs en effectief betaalde koopprijs. Door goed te onderhandelen worden we zelf ook beter en staan we dus volledig aan uw kant. 

terug

Waarom zijn er verschillende pakketten voor de aankoopbegeleiding?
We willen een begeleidingsservice bieden op maat zodat u als klant nooit meer moet betalen dan voor u hoogst noodzakelijk. Door enkele basispakketten te maken, kunt u zelf kiezen wat voor u het beste past. Indien u zelf het gepaste vastgoed heeft gevonden, kunt u ons inschakelen voor de noodzakelijke controle om met een gerust gemoed de aankoop door te laten gaan. Hiervoor kiest u het pakket “hulp bij aankoop” en betaalt u een minimum. Indien u wilt dat we mee zoeken, kiest u afhankelijk van het soort vastgoed een uitgebreider pakket. Elk pakket kunt u aanvullen met extra diensten. 
Vastgoedcoaching bestaat uit het op maat helpen en begeleiden zoals u het graag heeft.

terug

Hoe weet ik dat ik de juiste prijs betaal voor de aankoop van mijn woning?
Bij de aankoopbegeleiding doen we voor dat vastgoed dat u wilt kopen een waardebepaling. We doen dit op een realistische manier aan de hand van parameters die we samen met u bespreken. We leggen de berekeningen voor zodat u zelf kan beoordelen wat de meest realistische prijs voor dit vastgoed is. Op deze manier benaderen we het vastgoed zonder emoties te laten meespelen en krijgt u zicht op de echte waarde. Soms bepaalt u dan zelf of er nog meer betaald kan worden voor bepaalde sentimentele waarden die u voor dit vastgoed over heeft. 

terug

Wat doe ik wanneer ik een akkoord heb met een verkoper?
Bij een aankoopbegeleiding kunt u de onderhandeling overlaten aan T.P.S. Heeft u echter bij een eerste bezichtiging al direct een akkoord met de verkoper, raden we aan dit direct te melden aan ons zodat we onmiddellijk een controle kunnen uitvoeren op al de nodige aspecten om de verkoop tot een goed einde te kunnen brengen. We raden aan niets te ondertekenen voordat we een controle gedaan hebben. Soms kunnen er in het eerste enthousiasme zaken over het hoofd gezien worden die ernstige gevolgen kunnen hebben bij het verdere verloop van de verkoop.
Als we onmiddellijk betrokken worden, kunnen we dit voorkomen. Meestal blijken die punten, die voor problemen kunnen zorgen als ze niet goed besproken zijn, niet onoverkomelijk in de onderhandeling die we zelf voeren. De verkoper weet meestal dat er iets aan de hand is of is zich zelfs van geen kwaad bewust en is meestal wel bereid om tot oplossingen te komen. Als de verkoper dit niet wil, kan je als koper beter afzien van een dergelijke aankoop. Als u toch een vastgoed wilt kopen waar mogelijke problemen kunnen komen, is het maar beter dat je heel goed weet wat de gevolgen kunnen zijn.
 

terug

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een vastgoed koop?
Indien u een vastgoed aankoopt, moet u met heel wat bijkomende kosten rekening houden. Zo zijn er ondermeer de registratiekosten, eventueel betaling van BTW bij nieuwbouw, notariskosten, verhuiskosten enz. De wetgever heeft heel wat mogelijkheden voorzien waardoor u aanspraak kunt maken op kortingen op deze kosten. Als u voor een pakket aankoopbegeleiding heeft gekozen, bezorgen we u een aanstiplijst waarop u alle te voorziene kosten kunt opgeven zodat u een totaalbeeld krijgt van wat er allemaal nodig is als u definitief tot de aankoop overgaat. 

terug

Welke verplichtingen heb ik als koper van vastgoed?
Een koper heeft ook de verplichtingen om zelf het vastgoed te onderzoeken op fouten. Gebreken die zichtbaar zijn, worden altijd verondersteld gekend te zijn. Het is natuurlijk ook belangrijk dat u als koper uw betalingsverplichtingen kunt nakomen.
Om de controle van een vastgoed systematisch te kunnen doen, gebruiken we aanstiplijsten. Om discussies te voorkomen, raden we ook aan een plaatsbeschrijving op te maken bij de ondertekening van het compromis. U kunt dan bij de oplevering, als de notariële akte verleden wordt, terugvallen op die beschrijving en controleren of het vastgoed geleverd wordt in de staat waarin u het kocht.
 

terug


Een vastgoed verkopen.
 

Wat zijn de voordelen van het verkopen van mijn vastgoed samen met T.P.S.?
Bij het verkopen van vastgoed wordt het alsmaar belangrijker dat de regels volledig gevolgd worden. T.P.S. zorgt als vastgoedcoach voor de nodige ondersteuning zodat u zeker voldoet aan al deze regels. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, wordt uw vastgoed ook goed en professioneel geadverteerd en gepresenteerd bij de kandidaat-kopers. Eenmaal een koper gevonden wordt, wordt door T.P.S. advies gegeven hoe u verder handelt, of wordt, ook weer afhankelijk van het pakket, de verkoopprocedure zelf verder mee ondersteund.
We geven u de nodige hulpmiddelen om het adverteren en presenteren van uw vastgoed op een professionele manier te laten gebeuren zodat uw goed meer opvalt tussen al die andere te koop gestelde aanbiedingen. Door een betere voorstelling, een betere promotie en vollediger informatie, krijgt u een betere prijs.
Samen met T.P.S. als vastgoedcoach, bepaalt u zelf hoeveel u wilt uitgeven voor de verkoop van uw woning, afhankelijk van het pakket dat u kiest. Dit is in tegenstelling tot de traditionele makelaar, die meestal werkt voor een percentage op de verkoopprijs. We werken dus met een nieuw concept waar de klant keuze heeft uit de verschillende diensten die onderdeel uitmaken uit het volledige verkoop-, koop-, verhuur- of huurproces. Volledig op maat, om u te dienen, te begeleiden, te coachen.
U heeft zelf de verkoop in de hand en wordt met de verschillende pakketten ondersteund bij die zaken die voor u minder gekend zijn. T.P.S zal u heel wat hulpmiddelen aanreiken om het beste resultaat te bekomen.
 

terug

Wat is het nut van een eigen website voor mijn vastgoed?
Indien u uw vastgoed echt wilt onderscheiden van de rest maken we voor u een afzonderlijke website met een eigen naam. De promotie die dan gemaakt wordt, leidt alle kopers rechtstreeks naar de website van uw vastgoed. Ze worden niet afgeleid dor allerlei andere aanbiedingen, maar krijgen rechtstreekse informatie bij het ingeven van uw websiteadres.
Uw vastgoed wordt direct gevonden door het ingeven van de eigen website-naam, geen doorverwijzingen, geen links van andere sites, maar alle aandacht rechtstreeks naar uw vastgoed. De promotie wordt er volledig op afgesteld.
 

terug

Is een makelaar nodig voor de verkoop van een vastgoed?
Er bestaat geen enkele verplichting om met een makelaar te werken voor het verkopen van een vastgoed. Het is echter niet minder nodig om een professional in te schakelen omdat het verkopen van vastgoed meer en meer aan regels onderworpen is. Heel wat zaken moeten geregeld worden vóór u uw vastgoed te koop mag aanbieden. De notaris geeft u hierover de nodige informatie, hij oefent een publieke functie uit, benoemd door de koning, en daarom is een commerciële activiteit hiermee niet verenigbaar. Dit wil zeggen dat hij u enkel informatief mag ondersteunen en dat elke andere activiteit om uw vastgoed te verkopen door u moet geregeld en betaald worden. Een makelaar gaat hierin veel verder en zal dan ook alle activiteiten die nodig zijn om de verkoop te regelen zo goed mogelijk uitvoeren tegen een vergoeding meestal gebaseerd op een percentage op de verkoopprijs. Op dezelfde manier kunt u T.P.S inschakelen als u kiest voor de full-service.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor vastgoedcoaching met de pakketten op maat.
 

terug

Waarom betalen voor zaken die ik zelf kan doen?
Dat is nu net de reden waarom T.P.S. voor u pakketten op maat heeft gemaakt. Overal horen we dat wat men zelf doet, men beter doet. De doe-het-zelvers die goed werk willen leveren, zijn echter wel zo slim dat ze weten dat professionele ondersteuning belangrijk is om goed werk te kunnen afleveren. De vastgoedcoach is hierop het antwoord.
Het is zo dat er bij het verhandelen van vastgoed toch zeker een aantal zaken zijn die zo specifiek zijn dat professionele ondersteuning noodzakelijk is om geen essentiële fouten te maken. Het vaststellen van een juiste verkoopprijs, het goed voorstellen van een vastgoed, het opmaken van een compromis op maat zijn taken die voor de vastgoedcoach dagelijkse kost zijn. We voeren de onderhandeling zonder emoties te laten meespelen. Het opvangen van de binnenlopende reacties en het coördineren en opvolgen van de bezichtigingen kunnen door ons beter georganiseerd worden aangezien we hiervoor altijd beschikbaar zijn.
Afhankelijk van de keuze van het pakket betaalt u niet meer dan hoogst noodzakelijk en bespaart u dus heel wat op het traditionele makelaarsloon. U blijft toch verzekerd van een goed verloop van de verkoopprocedure.
 

terug

Hoe bepaal ik best de verkoopprijs van mijn vastgoed?
Het bepalen van de verkoopprijs is afhankelijk van heel wat factoren. Zelf wilt u natuurlijk zoveel mogelijk en de verleiding is dan ook groot om in zee te gaan met die makelaar die uw vastgoed hoog inschat. Het spijtige is dat te veel “makelaars” loopjongens rondsturen om zoveel mogelijk panden “binnen” te halen. Zij schatten de woning te hoog in, maar hebben daardoor wel een overeenkomst voor een bepaalde tijd. Ze spelen loterij met uw vastgoed en zetten dit tussen al die andere aanbiedingen in de hoop dat er toch iemand een bod wil uitbrengen dat dan aanvaard wordt. (= lot gewonnen) Als ze niet kunnen verkopen, hebben ze pech gehad en gaan ze op pad naar het volgende lot. Door heel veel loten binnen te halen, verkopen ze toch geregeld (ongeveer 50%) zodat ze kunnen blijven draaien. U betaalt altijd te veel commissie want u moet de kosten die gemaakt worden voor het deel dat ze niet verkopen mee betalen. Vraag altijd het persoonlijk BIV nummer van de persoon die u benaderd voor de verkoop van uw vastgoed, zo vermijd u al heel dikwijls om met dergelijke firma’s in zee te gaan: geen persoonlijk BIV nummer is ook geen verplichte opleiding en dus weinig kennis over het juist inschatten van de waarde.
Een ander soort “makelaars” tracht een woning zo goedkoop mogelijk aan te bieden zodat ze snel kunnen verkopen. Deze manier heeft als gevolg dat uw vastgoed niet opbrengt wat het eigenlijk waard is. Dikwijls kopen deze makelaars/handelaars zelf het vastgoed om het dan verder te verkopen en op die manier aan uw vastgoed te verdienen. Zij zijn bij wet verplicht zich kenbaar te maken als handelaar zodat u weet dat zij uw woning willen verder verkopen met winst en u zelf eigenlijk te weinig krijgt.
Een vastgoedmakelaar is deontologisch verplicht om een oprechte waardebepaling kenbaar te maken aan de opdrachtgever. Hij moet de opdrachtgever op de hoogte brengen van zijn voorbehoud met betrekking tot de prijs indien deze in de verwachting van de opdrachtgever te hoog of te laag zou zijn.
Handelend naar deze laatste regel gaat T.P.S. altijd een onafhankelijke realistische schatting doen aan de hand van parameters die samen met de opdrachtgever besproken zullen worden. De berekeningen zullen voorgelegd worden, zodat de opdrachtgever zelf kan beoordelen wat de meest realistische prijs voor zijn vastgoed is.
Natuurlijk kunt u zelf ook referenties opzoeken van vergelijkbaar vastgoed. Let wel op dat u niet verleid wordt door de geadverteerde prijzen. Te dikwijls zijn dit vraagprijzen die niet echt realistisch zijn en ligt de uiteindelijke verkoopprijs lager.
 

terug

Hoeveel tijd moet ik voorzien om mijn vastgoed te verkopen?
De tijd nodig voor het verkopen van een vastgoed is sterk afhankelijk van de prijszetting. Alles wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod. Door de huidige situatie in de markt vraagt de verkoop meestal iets meer tijd dan een jaar geleden. We evolueren meer en meer naar een kopersmarkt waar de koper dus bepaalt wat hij wil kopen en hoeveel hij hiervoor wil betalen.
Het goed presenteren van uw vastgoed wordt daardoor zeer belangrijk. Zorg ervoor dat de vragen die een koper kan hebben een volledig antwoord krijgen. Neem alle onzekerheden voor een koper weg.
Door een goed, volledig verkoopdossier met een juiste presentatie en een sluitende verkoopovereenkomst, eventueel een technisch rapport, kunt u de verkoopbaarheid van uw vastgoed sterk beïnvloeden en de tijd, nodig om een koper te vinden, inkorten.
 

terug

Wat doe ik wanneer er een akkoord is met een koper?
Op het ogenblik dat u met een koper een akkoord heeft, meldt u dit aan ons. We gaan dit akkoord dan voor u verder uitwerken in de compromis die op maat gemaakt wordt. Samen met de bij de verkoop betrokken notaris(sen) stemmen we de akkoorden op elkaar af. Afhankelijk van het gekozen pakket begeleiden we het verdere verkoopproces.
We hebben hiervoor ook weer aanstiplijsten die het u heel gemakkelijk maken.
 

terug

Welke verplichtingen heb ik als verkoper van vastgoed?
Als verkoper van vastgoed moet men aan heel wat verplichtingen voldoen waaraan men meestal niet direct zou denken. De wetgever voorziet meer en meer regels waaraan de verkoper moet voldoen. Indien niet aan deze verplichtingen voldaan werd voor het opmaken van een verkoopovereenkomst, kan deze overeenkomst zelfs nietig zijn zodat het natuurlijk heel ernstige gevolgen kan hebben bij discussies.
Afhankelijk van de gemeente waar men een vastgoed te koop heeft, moet de verkoper voldoen aan een aantal punten samengevat in de informatieplicht. Deze hebben voornamelijk te maken met regels over ruimtelijke ordening.
Elke verkoper moet vóór hij zijn goed te koop stelt een EPC laten opmaken en dit voorleggen aan elke kandidaat-koper. Op straffe van nietigheid van de verkoopovereenkomst moet er ook een ovam attest voorgelegd worden.
In zijn reclame moet de verkoper rekening houden met de informatieplicht en daarom strikte regels volgen.
Een pakket verkoopbegeleiding bevat een aanstiplijst zodat u geen enkel noodzakelijk document of geen enkele verplichting vergeet en u altijd over een volledig dossier beschikt. Kandidaat-kopers kunnen zo ook altijd volledig ingelicht worden en hoeven niet meer terug te komen op onvolmaaktheden of onduidelijkheden in het dossier. Eénmaal een verkoopovereenkomst is opgemaakt tussen u en de kandidaat-koper is deze ook sluitend en kan er, als u voldoet aan alle verplichtingen, niet meer van afgeweken worden.
 

terug

Waarom zou ik T.P.S. inschakelen en toch de bezichtigingen zelf doen?
Als u T.P.S. inschakelt, kunt u ervoor kiezen een full-service overeenkomst te gebruiken. Dan doen we de bezichtigingen zelf en hoeft u verder niets te doen. We geloven echter in de sterkte die u als verkoper heeft wanneer u over uw eigen vastgoed kunt vertellen en willen u hiervoor ook belonen.
Als u de bezichtiging zelf doet, kunt u aan de kandidaat-koper de beste informatie geven die er is. Er zijn ook veel kopers die graag met de eigenaar praten, zeker over het vastgoed zelf. Op het ogenblik dat er echter moet gepraat worden over financiën of over de andere modaliteiten waaraan de verkoop moet voldoen, lijken kandidaat-kopers eerder terughoudend te zijn tegenover de verkoper. Ze leggen niet graag hun financiële situatie uit aan de verkoper en praten hierover toch meer open en vertrouwelijk met de makelaar of een vastgoedcoach.
Als u dus kiest voor een pakket verkoopbegeleiding behoudt u het voordeel van de eigen bezichtiging, maar legt u de moeilijkere onderhandeling in handen van de vastgoedcoach. Zo haalt u het beste resultaat, speelt u op zekerheid door juiste en volledige verkoopovereenkomsten en bespaart u heel wat op de traditionele makelaarskosten.
 

terug

Als ik de bezichtiging zelf doe, waar moet ik dan op letten?
Als u kiest voor een pakket waarin de bezichtigingen niet door T.P.S. worden gedaan, is het belangrijk dat u zelf die bezichtiging professioneel aanpakt. U krijgt maar één kans om een eerste indruk van het vastgoed over te brengen op de kandidaat-koper. In onze begeleidingspakketten zitten aanstiplijsten die u een volledige leidraad geven om die eerste indruk niet te verknoeien. U krijgt tips waarover u kunt praten en u krijgt een lijst met vragen waarop u zich kunt voorbereiden zodat elke vraag een antwoord krijgt. Zolang een kandidaat-koper met vragen blijft rondlopen is hij geen koper. Let vooral op dat u uzelf niet teveel opdringt en geef de kandidaat-koper de ruimte om het vastgoed te ontdekken. Ga zeker nooit in discussie met een kandidaat-koper.
Denk aan één ding; de kandidaat komt kijken om te beoordelen of hij van uw vastgoed iets kan maken dat voor hem past. Uw persoonlijke voorkeuren of smaken zijn op dat ogenblik totaal onbelangrijk.
 

terug

Waarom mag ik geen standaardovereenkomst gebruiken om de verkoop te regelen?
Het belang van de voorlopige verkoopovereenkomst wordt zeer dikwijls onderschat. De voorlopige overeenkomst of compromis is niet zo voorlopig als men dikwijls denkt. Het is definitief en men zou beter altijd spreken over de onderhandse overeenkomst. Al wat hierin wel of niet is opgenomen zal bepalen of het verdere verloop van de verkoop zonder of met problemen kan afgehandeld worden. Op internet staan heel wat overeenkomsten die vrij te gebruiken zijn, maar die heel dikwijls niet volledig zijn en bijgevolg niet sluitend of misschien zelfs niet bindend zijn. Heel wat van die overeenkomsten missen aanpassingen aan de laatste wetgeving met betrekking tot verkoop van vastgoed. Zelfs vrij te verkrijgen verkoopovereenkomsten van consumentenorganisaties zijn niet altijd correct en missen essentiële elementen om goede afspraken te maken over de verkoop. Meestal zijn de overeenkomsten verouderd en dus niet aangepast aan de laatste wetgeving. Dikwijls willen ze te algemeen zijn en voldoen ze niet voor dat vastgoed dat door u verhandeld wordt. Als de verkoopovereenkomst onvolledig is, zal ook de akte onvolledig zijn aangezien de notaris niets mag toevoegen aan de overeenkomst. Er kunnen dan altijd sancties of ernstige gevolgen aan verbonden zijn. U zult maar met zo’n contract een verkoop geregeld hebben waar later een probleem van verder komt. Aangezien de overeenkomst niet bindend of sluitend is, weet u helemaal niet of de verkoop echt doorgaat. Als de verkoop niet zou doorgaan, zijn er dan schadevergoedingen te ontvangen of te betalen? U zal maar een andere aankoop geregeld hebben of uw huidige huurwoning opgezegd hebben. De gevolgen zijn dikwijls dramatisch.
Als u kiest voor een begeleidingspakket met inbegrip van de overeenkomst, maakt T.P.S. deze overeenkomst altijd op maat en in samenspraak met de behandelende notaris(sen). Hierdoor krijgt u veel meer zekerheid en weet u perfect waaraan u zich dient te houden. Als u dit wilt, combineren we de overeenkomst zelfs met een technische controle en/of een plaatsbeschrijving. Zo weet u helemaal wat u koopt of verkoopt en het vastgoed moet bij het verlijden van de akte ook zo geleverd worden. 
 

terug

Een vastgoed huren. 

 

Waarom zou ik om te huren een begeleiding vragen?
Net zoals voor de verhuurder is het ook als huurder is het belangrijk dat alles volgens de regels verloopt. Daarom is het nooit verkeerd om van een professionele begeleiding gebruik te maken. We doen een controle op de juistheid van het contract, de controle bij de plaatsbeschrijving en de manier waarop de waarborg behandeld wordt. We bekijken of de woning voldoet aan de woonnorm en of de verrekeningen met betrekking tot bijkomende kosten op een juiste manier uitgevoerd worden.
Met al uw vragen omtrent huren kunt u bij ons terecht. U staat niet alleen tegenover professionele verhuurders of verhuurders die het zelf niet goed weten en een beetje hun eigen regels opmaken. 
 

terug

Een vastgoed verhuren. 

 

Waarom zou ik om te verhuren een begeleiding vragen?
Een huurder wordt door de huidige wetgeving sterk beschermd. Als verhuurder is het daarom zeer belangrijk om volledig volgens de wetgeving te handelen. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben als er discussie komt met de huurder en de zaak voor de vrederechter moet komen.
Het opstellen van een juist huurcontract, het bezorgen van de verplichte bijlagen, het opstellen van een goede, uitvoerige en gedetailleerde plaatsbeschrijving, de behandeling van de waarborg volgens de wettelijke normen, de opvolging van de indexering, het organiseren van de overdracht van de nutsvoorzieningen enz…, het zijn allemaal zaken die we opvolgen van begin tot eind.
Het opmaken van een EPC, de registratie, …allemaal zaken waaraan gedacht moet worden. Ook het promoten van het te verhuren goed en de controle van de huurders behoren op dat ogenblik tot onze taken.
U bestelt natuurlijk een pakket op maat zodat we voor u doen wat u zelf niet kent of niet kunt of niet wilt doen. We willen op maat werken en enkel betaald worden voor datgene wat we ook effectief gedaan hebben. Hiermee doet u uw voordeel.

 

terug

 

 

Energieprestatiecertificaat

© Total Project Service bvba, 2009
Designed & Powered by SiteDesigns